Fiskodling

Naturskyddsföreningen har yttrat sig till Mark och miljödomstolen över tillstånd för Bright Water Fish AB till fiskodling i Storsjön.

Klicka här för att läsa yttrandet: Fiskodling