Styrelse

Krokoms Naturskyddsförenings styrelse 2017-18

Ledamöter
Ordförande
Anna Stefansson
070-577 57 70 anna.stefansson@hotmail.com
Kassör
Elisabeth Grenholm
070-241 82 82 hagra.gard@telia.com
Sekreterare
Kajsa Göransson
073-801 47 53 kajsagoransson@live.se
Ledamot
Lars Olsson
070-266 52 62 lars.olsson@astradgard.se
Ledamot
Andreas Richter
070-397 25 36

 

amricht2@gmx.net

 

Ersättare – vakant
Ersättare

Per Nilsson

0631-240 34  063124034@tele2.se
Ersättare
Nils-Gunnar Nilsson
070-276 19 55  

nilsgunnar@jamtljud.se

Revisor
Carsten Magnusson
070-814 74 63 carmag@live.se
Revisor
Örjan Ernehed
070-340 90 11 orjan@ernehed.com
Revisorsuppleant
Birgitta Wolvén
070-389 84 28
Valberedare
Eva Rappe
eva.rappe@bahnhof.se
Valberedare
Paul van den Brink
 paul.vandenbrink@banhof.se
Valberedare
Anki Enström Fält
ankipeterfalth@gmail.com
Hemsidesansvarig

Anna Stefansson