Om oss

Naturskyddsföreningen Krokom är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare. Dessutom anordnar vi utflykter, barn- och familjeaktiviteter, kurser och föreläsningar.

Naturskyddsföreningen Krokoms styrelse består av:

Ordförande
Eva Rappe
eva.rappe@bahnhof.se

Ledamöter
Paul van den Brink
Nina Österlöf
Petter Erlandsson
Lena Suleiko
Sara Eriksson

Kontaktperson för Livfulla marker i Krokom och Östersund:
Katja Kristoffersson
katja@katjak.se